Bez barvy a bez retuší, i tak jim to spolu sluší...

Láska z hlíny zrozená, v žáru pece bude stvrzena. Láskyplně vymodelováno o noci úplňkové... 

Ti dva ještě netuší, že je čeká dvojí křest ohněm než se vybarví do konečné podoby...