Nebeský tanečník

Vznikl u mne nový anděl - Nebeský tanečník...
Dívá se na svět dětským pohledem, je trochu v údivu,
ale plný radosti a tvořivosti. Láskyplnou energií září do prostoru.
Modelován je z bílé keramické hlíny a zocelen dvojím žárem pece.
Mezi křídly má uložený růženín. 

Celá tahle nová andělská bytost nese něhu a lásku, kterou teď všichni potřebujeme...