Anděl Lásky a Krásy

Anděl Lásky a Krásy

Přála bych si umět vstřebávat okolní zmatek a měnit ho v moudrost a klid, vytvářet ticho uprostřed hluku...
Pokud to okolnosti dovolí a přijde ta správná andělská chvíle, já sama se nořím do ticha, beru do ruky hlínu a znovu zkouším zhmotnit neuchopitelné...
Z takových šťastných chvil, prodloužených do mnoha hodin se u mě zrodila nová bytost... z hlíny, něhy a lásky, zocelená dvojím vypálením v žáru keramické pece a přece stále tak něžná a křehká.
Je ztvárněním pravzoru Anděla Lásky a Krásy, přináleží tak k planetě Venuši.
Může být ochranným andělem právě pro Vás a přinést do Vašeho prostoru světlo, něhu a láskyplnou energii společně s připomínkou, že krása a harmonie jsou odrazem tušených vyšších pravd.